Wednesday, July 28, 2010

Sejernih Fikrah

‘Wahai pemuda,seandainya kamu yakini fikrah ini dan kamu menjejaki langkah kami serta kamu bersama berada di atas jalan yang murni ini,kamu tinggalkanlah segala fikrah kamu kecuali fikrah Islam.
Kamu waqafkanlah segala tenaga dan usaha kamu untuk aqidah yang kamu yakini ini.Maka semua itu akan mendatangkan kebaikan kepada kamu dunia akhirat.Tetapi sekiranya kamu enggan,dan memilih untuk terumbang-ambing dan bersifat serba salah antara seruan Islam dan selainnya,maka ingatlah sesungguhnya tentera Allah akan meneruskan perjalanan tanpa mengira bilangan samada sedikit ataupun ramai'
~ Mustafa MasyurF.I.K.R.A.H
Satu kalimah.Punya enam huruf.
Simple tetapi penuh dengan makna tersurat dan tersirat.
Para pencinta Islam,perindu sebuah Daulah Islamiah..akan berusaha untuk menyatukan fikrah di tengah-tengah zaman modenisasi ini.Dihimpit dengan fahaman-fahaman Sekularisme,Sosialisme,Hedonisme dan lain-lain lagi merupakan satu ancaman yang cukup besar buat mereka yang mengaku mencintai dan ingin memperjuangkan Islam.Hari ini,di antara seribu yang melaung-laungkan untuk ke arah itu,namun sebenarnya hanya ada satu.

Satu yang berlandaskan Al Quran dan As Sunnah.
Satu yang membawa kepada yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar.
Satu yang bermatlamatkan Daulah Islamiah sebenar.
Satu yang akan membawa umat ini kepada kesatuan dan bukannya perpecahan.

Bagi yang benar-benar cintakan Islam dan ingin berjuang untuknya,maka carilah!
Teruskan pencarian itu untuk memastikan di mana sepatutnya kita berdiri dan berjuang.Bagi yang sudah menjumpai pula,genggamlah erat fikrah itu dan pertahankan ia sebaiknya.
Bila kesatuan mula dicapai dan fikrah yang satu disepakati maka umat inilah yang akan menjadi saksi sabda Rasulullah saw..’Al Islamu Yu’laa walaa Yu’laa Alaih’…

No comments:

Post a Comment