Friday, March 12, 2010

Satu Lagi Pentaklifan

Semalam Majlis Nuqaba’ anjuran BDAT(Biro Dakwah dan Tarbiyyah) telah selesai diadakan.
Maka,pentaklifan selaku Naqibah untuk Usrah sesi ini akan bermula.
Lagi,satu amanah besar!


Usrah adalah satu program pengisian rohani yang bersifat membina,menjaga dan mentarbiyyah berdasarkan Al Quran dan Sunnah.Berperanan untuk membina sebuah ‘keluarga’ yang bersifat :
-Saling menyayangi
-Saling membantu
-Saling menjaga
-Saling mendidik
-Saling mentarbiyyah

{Wahai orang-orang beriman,peliharalah dirimu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya itu manusia dan batu (berhala)…}

Rukun/Prinsip Usrah :
-Ta’aruf (Saling mengenali)
-Tafahum( Saling memahami)
-Takaful(Saling membantu)

Matlamat Usrah
-Membina fikrah Islamiah
-Membentuk jati diri seorang mukmin sejati
-Membentuk mukmin yang sensitif dan inisiatif terhadap tanggungjawab membantu dan bekerja untuk Islam.

*****************

No comments:

Post a Comment