Sunday, March 7, 2010

Golongan yang 3

SURAH AL BAQARAH,AYAT 1-15.
Allah menjelaskan ciri-ciri 3 golongan.
Tiga golongan yang ada di sekeliling kita.
Tiga golongan yang hidup bersama-sama kita.GOLONGAN PERTAMA (AYAT 1-5)- GOLONGAN MUKMIN
1)Mereka itulah orang-orang yang bertaqwa iaitu mereka beriman kepada perkara-perkara ghaib. Adanya syurga,neraka,dosa,pahala,titian Sirat,Al Mizan,Lauh Mahfuz dan sebagainya.
2)Mereka taat dalam mendirikan solat dengan khusyuk dan menjiwainya.
3)Rezeki yang mereka perolehi diinfaqqkan pada jalan Allah.
4)Mereka beriman kepada kitab-kitab Samawi yang diturunkan oleh Allah iaitu Al Quran,dan 3 kitab terdahulu,Taurat,Zabur dan Injil.
5)Mereka yang yakin dengan wujudnya kehidupan hari Akhirat.
Allah menjanjikan bahawa mereka akan mendapat petunjuk dan merekalah orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat.


GOLONGAN KEDUA (AYAT 6-7)-GOLONGAN KAFIR
1)Mereka ialah orang kafir yang telah datang kebenaran kepada mereka dengan nyata,namun mereka tetap ingkar dan tidak beriman kepada Allah swt.
2)Mereka yang telah dikunci mata hati,pendengaran dan pengelihatan mereka.
Jelas bagi mereka azab Allah yang berat.


GOLONGAN KETIGA(AYAT 8-15)-GOLONGAN MUNAFIQ
1)Mereka mengatakan bahawa mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhirat,tapi sebenarnya mereka hanya berpura-pura.
2)Mereka menyangka bahawa mereka berjaya menipu Allah dan orang-orang yang beriman,sedangkan mereka tidak lain hanyalah menipu diri mereka sendiri.
3)Mereka sewenang-wenangnya membuat dosa dan kerosakan di hadapan Allah,disebabkan di dalam hati mereka itu ada penyakit hati.
Bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta.

**Beruntungnya manusia yang diberi nikmat akal yang sihat untuk membezakan yang Haqq dan Batil.
Moga-moga jalan yang dipilih itu, jalan yang sentiasa diredhai dan diberkati Allah swt.

No comments:

Post a Comment